Etický kodex

Etické zásady ve vztahu ke klientovi

Arha - studium zdraví a relaxacePomáhám lidem bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení. Mým hlavním cílem je klientovi pomoci od jeho potíží.

Chovám se zdvořile a přistupuji ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reaguji na jeho individuální potřeby.

Respektuji důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytuji žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Každý klient je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje dle úrovně svých fyzických a duševních sil.

Snažím se o to, aby úroveň služeb byla co možná nejvyšší a za svou práci nesu plnou odpovědnost.

Dávám vždy přednost své profesní odpovědnosti před soukromými zájmy. Základem mé práce je čestné, slušné a společensky korektní chování.

Dbám na udržení a zvyšování prestiže svého povolání. V rámci svých možností se snažím vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.

JANA EXNAROVÁ